Thursday, April 28, 2016 - 09:14

Sở Công Thương Hà Nội vừa cho biết, có 8 công ty bán hàng đa cấp mới chấm dứt hoạt động và bị thu hồi đăng ký hoạt động trong thời gian qua.

Theo nguồn tin của DoanhnghiepVN từ Sở Công Thương Hà Nội cho biết, Sở Công Thương Hà Nội đã xử lý và chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp với 3 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố là công ty Cổ phần Tân Ích Mỹ; công ty TNHH AIM STAR NETWORK Việt Nam và  công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu thương mại VI NA LINH.

Công ty Cổ phần liên kết và sản xuất thương mại Việt Nam (Liên Kết Việt) là 1 trong 5 công ty bị rút giấy phép.

Bên cạnh đó, Sở này cũng đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của 5 doanh nghiệp gồm: Công ty Cổ phần liên kết và sản xuất thương mại Việt Nam; công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Con Đường Việt; công ty Cổ phần New Power Việt Nam (hiện nay đổi tên thành công ty Cổ phần Trái tim Ngọc Việt); công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và thương mại quốc tế TNC và công ty TNHH Tầm nhìn Đại Hưng 668.

Ngoài 8 công ty bán hàng đa cấp mới chấm dứt hoạt động và bị thu hồi đăng ký hoạt động trên. Sở Công Thương Hà Nội cho biết vừa yêu cầu 8 doanh nghiệp bán hàng đa cấp khác thực hiện thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ với Sở.

Theo đó, Sở Công Thương Hà Nội đề nghị 8 doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã được Sở này cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp tuy nhiên đã hết hiệu lực và chưa được Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công thương cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đồng thời chưa thực hiện thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ với Sở gồm: Công ty TNHH Thương mại và đầu tư UFC Việt Nam (tên cũ: Công ty TNHH Ánh sáng T.I.A.N.S.H.I); Công ty TNHH Trung bảo Anh quốc Việt Nam (tên cũ Cty TNHH Thương mại điện tử quốc tế); Công ty TNHH World Nets Việt Nam (Công ty TNHH Một giấc mơ); Công ty TNHH JM Ocean Avenue (tên cũ Công ty TNHH Ocean Avenue); Công ty Cổ phần đầu tư LVI Quốc tế; Công ty TNHH Thương mại AKUNA Việt Nam; Công ty TNHH Thiên Phương Việt Nam; Cty TNHH MELILEA Quốc tế Việt Nam.