Monday, June 8, 2015 - 09:51

PHH vốn là doanh nghiệp luôn đặt kế hoạch kinh doanh cao, nhưng ít khi kết quả kinh doanh hoàn thành được kế hoạch đã đề ra.

CTCP Hồng Hà Việt Nam (mã: PHH) đã công bố BCTC hợp nhất quý 1/2015 – chậm so với quy định do báo cáo kiểm toán độc lập năm 2014 đến ngày 26/05 mới được công bố.

Theo đó, doanh thu thuần quý 1/2015 của doanh nghiệp giảm 35% so với cùng kỳ và chỉ còn 73,6 tỷ đồng. Tỷ lệ giá vốn/doan thu giảm nhẹ từ 89,2% xuống còn 87,8% nên lợi nhuận gộp chỉ giảm 26% và đạt 9 tỷ.

Theo giải trình của PHH, doanh thu giảm là do sản lượng thu thanh toán A-B để tính doanh thu trong quý 1/2015 thấp hơn so với cùng kỳ năm 2014.

Bên cạnh việc tỷ lệ giá vốn/doanh thu giảm, PHH cũng đã giảm được gần 60% chi phí tài chính tương đương 2 tỷ đồng. Song chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng gần 1 tỷ.

Kết quả cuối cùng, PHH ghi nhận 290 triệu đồng lợi nhuận sau thuế - giảm 63% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 253 triệu đồng.

Với kết quả này, công ty chỉ hoàn thành được 0,7% kế hoạch. PHH vốn là doanh nghiệp luôn đặt kế hoạch kinh doanh cao, nhưng ít khi kết quả kinh doanh hoàn thành được kế hoạch đã đề ra.

Trước đó, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã đề nghị CTCP Hồng Hà giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng hủy niêm yết bắt buộc theo quy định do Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến về BCTC công ty mẹ và hợp nhất năm 2014 với nguyên nhân là do kiểm toán không thể xác thực tính chính xác đối với 2 khoản đầu tư vào 2 công ty là CTCP Kinh doanh Tổng hợp Việt Lào và Công ty ChacKKa Phanh MiNing với giá trị là hơn 142 tỷ đồng, chiếm 44.6% giá trị tài sản thuần của PHH.

Hà Phương

Theo Trí thức trẻ/HNX