Saturday, September 12, 2015 - 13:54

Người đàn ông Anh đã chạy bộ suốt 12 giờ đồng hồ với 113km.