Tuesday, June 30, 2015 - 08:34

Theo Cục Quản lý giá Bộ Tài chính, cơ quan này đã rà soát, kê khai lại giá của 67 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi, mức kê khai lại giảm 0,4-4%.

Cụ thể, tính đến ngày 22/6/2015, cơ quan quản lý giá đã công bố giá tối đa và giá đăng ký, giá kê khai của 721 dòng sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Theo Cục quản lý giá, 67 sản phẩm sữa đã giảm từ 0,4 -4%.

Các doanh nghiệp kinh doanh sữa đã rà soát, kê khai lại giá của 67 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi, mức kê khai lại giảm 0,4-4% so với mức giá kê khai trước đó.
So với thời điểm trước khi Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá, mức giá bán lẻ các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đã giảm khoảng 0,1-34% tùy từng chủng loại.
Theo Cục Quản lý giá Bộ tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2015, Cục Quản lý giá tiếp tục chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 02/5/2014 của Chính phủ, đặc biệt đã kịp thời tham mưu, chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp loại trừ ra khỏi chi phí các khoản chi phí quảng cáo khuyến mại của các sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi theo quy định.

Ngọc Huệ (T/H)