Saturday, November 19, 2016 - 11:21

Con cái ngược đãi cha mẹ không chỉ là một hành vi đi ngược lại giá trị đạo đức và truyền thống văn hóa của dân tộc mà còn là bị quy kết là vi phạm pháp luật.

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 có quy định rõ rằng con cái có nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ và bất kỳ hành vi nào nào mang tính chất ngược đãi, xúc phạm cha mẹ đều có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Con ngược đãi cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Ảnh Internet.

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi ngược đãi cha mẹ:Điều 50 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định rõ về mức xử phạt hành chính đối với các hành vi con cái ngược đãi cha mẹ như sau:

- Phạt từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

 + Đối xử tồi tệ với cha mẹ như: bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân.

 + Bỏ mặc không chăm sóc cha mẹ.

- Hành vi đánh đập, gây thương tích cho bố mẹ và những người khác trong gia đình thì sẽ bị xử phạt về hành vi xâm hại sức khỏe thành viên gia đình theo quy định tại Điều 49 của Nghị định số 167/2013/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng.

- Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình thì sẽ bị phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

- Hành vi thường xuyên chửi bới, lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình thì sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình theo quy định tại Điều 51 của Nghị định số 167/2013/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

Mức truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi ngược đãi cha mẹ

Điều 151 Bộ luật hình sự quy định: Người nào ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.