Tuesday, October 6, 2015 - 16:09

Sáng nay (5/10), Hội nghị Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa 11 đã khai mạc tại Hà Nội.

Theo chương trình, TƯ sẽ bàn về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành TƯ khóa 12; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

Liên quan đến công tác nhân sự, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu gợi mở một số vấn đề để TƯ nghiên cứu, thảo luận và quyết định.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đến đầu tháng 7 đã có 63 tỉnh, thành và 162 cơ quan TƯ thực hiện xong việc giới thiệu nhân sự vòng 1.

Tiểu ban nhân sự và Bộ Chính trị đã nghe báo cáo kết quả giới thiệu vòng 1 và cho ý kiến về nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn nhân sự để giới thiệu vòng 2; về phương hướng, cách làm và triển khai thực hiện giới thiệu vòng 2.

Trong tháng 8, tất cả tỉnh thành và cơ quan ở TƯ đã hoàn thành việc giới thiệu nhân sự vòng 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ lần thứ 12 (khóa 11). Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

'Nhìn chung, việc tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành TƯ ở vòng 1, vòng 2 đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc, cơ bản đảm bảo tiến độ, quy trình của Tiểu ban nhân sự.

Các tổ công tác làm nhiệm vụ theo dõi, chứng kiến việc lấy phiếu tín nhiệm đã thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, trách nhiệm cao', Tổng Bí thư đánh giá.

Tổng Bí thư cho biết, trên cơ sở phương hướng và quy trình công tác nhân sự đã được TƯ thông qua, Tiểu ban nhân sự và Bộ Chính trị đã họp nhiều lần, thảo luận kỹ dự kiến danh sách giới thiệu ứng cử Ủy viên TƯ Đảng khóa 12, các phương án lựa chọn, xem xét một cách khoa học, công tâm, toàn diện.

Tại hội nghị này, Bộ Chính trị trình TƯ kết quả giới thiệu nhân sự qua 2 vòng của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc TƯ.

Tổng Bí thư đề nghị TƯ bám sát phương hướng và quy trình công tác nhân sự, nghiên cứu kỹ các phương án giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành TƯ khóa 12 để thảo luận và đóng góp ý kiến.

Căn cứ vào kết quả Hội nghị TƯ lần này, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo việc tiếp tục chuẩn bị, hoàn chỉnh hồ sơ, xem xét những trường hợp cụ thể, hoàn thiện thêm các phương án về nhân sự để TƯ xem xét, quyết định vào các hội nghị tiếp theo.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Cũng tại hội nghị này, lần đầu tiên Bộ Chính trị trình TƯ báo cáo về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Trên cơ sở tổng kết công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt từ Đại hội 6 đến Đại hội 11, cả về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, độ tuổi, quy trình giới thiệu, lựa chọn, kết quả bầu cử các khóa, việc phân công các chức danh chủ chốt.

Báo cáo của Bộ Chính trị rút ra một số kinh nghiệm, phương pháp, cách làm và kiến nghị với TƯ những vấn đề cần áp dụng cho khóa này.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị TƯ nghiên cứu kỹ báo cáo của Bộ Chính trị và các tài liệu nhân sự có liên quan để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung này, nhất là về đề xuất tiêu chí xem xét trường hợp 'đặc biệt' đối với Ủy viên TƯ và Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11 tái cử khóa 12.

Trên cơ sở tiêu chuẩn chung của 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt đã nêu tại phương hướng công tác nhân sự, báo cáo đã đề xuất tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội) về phương án lựa chọn chức danh lãnh đạo chủ chốt.

'Thống nhất cao về vấn đề này sẽ là cơ sở rất quan trọng để TƯ bàn và quyết định nhân sự cụ thể ở các Hội nghị TƯ tiếp theo', Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

nguồn: tinngan.vn