Friday, May 6, 2016 - 14:16

Theo Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, Sở vừa thu hồi giấy chứng nhận và chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của 7 công ty, chi nhánh công ty hoạt động trong lĩnh vực đa cấp.

Văn bản Sở Công thương Cà Mau thông tin thu hồi giấy chứng nhận, chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của một số công ty trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đối với Công ty CP Sản xuất và Thương mại Con Đường Việt có thông báo tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Cà Mau và Sở Công Thương có văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp của công ty vào ngày 16/7/2015. Đến ngày 6/4/2016, Sở Công Thương Cà Mau đã cho thu hồi văn bản trước đó nên công ty này không còn được phép hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh này.

Các công ty gồm: Công ty CP Liên kết sản xuất - Thương mại Việt Nam, Công ty CP New Power Việt Nam, Công ty TNHH Tầm nhìn Đại Hưng 668, Công ty CP Xuất nhập khẩu và Thương mại Quốc tế TNC, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thương mại Vi Na Linh, từ trước đến nay đều không gửi thông báo và Sở Công Thương Cà Mau cũng không ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp của các công ty trên, nên cả 5 công ty đều không được phép hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Đối với Công ty CP Dịch vụ và Thương mại Sóng Đại Dương, Sở Công Thương Cà Mau cho biết, trước đây công ty này có thông báo tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Cà Mau và Sở Công Thương có xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp của công ty (lần 3) vào ngày 21/8/2015. Đến ngày 6/4/2016, Sở Công Thương đã ban hành văn bản thu hồi văn bản ngày 21/8/2015 và như vậy công ty này không còn được phép hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.