Tuesday, May 10, 2016 - 08:16

Chiều ngày 9/5, Bộ Tài chính đã công bố chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG đến hết quý I/2016 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. 

Cụ thể, theo Bộ Tài chính, số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) tại thời điểm 01/01/2016 là 3.970,063 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý I (từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/3/2016) là 1.289,339 tỷ đồng.

 

Doanh nghiệp giữ gần 3.800 tỷ đồng quỹ bình ổn xăng dầu.

 

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý I (từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/3/2016) là 1.478,005 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương 5,752 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm 3 triệu đồng.

Sau khi chi và sử dụng thì số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) đến hết quý I/2016 (đến hết ngày 31/3/2016) là 3.787,147 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, đây là số liệu tổng hợp theo báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu (số liệu trước soát xét).

Trong danh sách các 21 Công ty, Tập đoàn kinh doanh xăng dầu trên cả nước thì có 14 doanh nghiệp có số dư quỹ. Trong đó, đa số số dư đang nằm tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) với 2.355 tỷ đồng; tiếp đến là Tổng công ty Xăng dầu quân đội với trên 366 tỷ đồng; Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) còn dư trên 303 tỷ đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dầu khí TP. HCM (Saigon Petro) cũng có số dương gần 301 tỷ đồng,…

Cũng trong danh sách này, nhiều doanh nghiệp âm quỹ bình ổn. Cụ thể, Công ty CP Đầu tư DK Nam Sông Hậu là đơn vị dẫn đầu với số tiền âm hơn 44,2 tỷ đồng; tiếp theo là Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Nam Việt số tiền âm gần 24,7 tỷ đồng; Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức mới tham gia thực hiện chức năng thương nhân đầu mối xăng dầu cũng âm hơn 6 tỷ đồng.