Monday, October 19, 2015 - 16:56

Giá xăng dầu bắt đầu được điều chỉnh từ 15h ngày hôm nay 19/10. Giá xăng RON 92 giảm 136 đồng/lít, về mức 18.003 đồng/lít. Trong khi đó, các mặt hàng dầu tăng từ 200 – 455 đồng/lít,kg.

 

Bộ Công thương vừa gửi công văn tới các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thông báo các mức giá bán lẻ xăng, dầu định hướng mới.

Theo đó, bắt đầu từ 15 giờ chiều nay, 19/10, giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh phân hóa rõ rệt. Trong khi giá xăng giảm, giá dầu được điều chỉnh tăng từ 222 – 455 đồng/lít,kg. Cụ thể:

- Giá xăng RON 92 giảm 136 đồng/lít, về mức giá tối đa 18.003 đồng/lít;

- Giá xăng sinh học (E5) giảm 26 đồng/lít, về mức tối đa 17.618 đồng/lít;

- Giá dầu diesel tăng 222 đồng/lít, về mức giá trần 13.945 đồng/lít;

- Giá dầu hỏa tăng 279 đồng/lít về mức giá 13.004 đồng/lít;

- Giá dầu mazút tăng 445 đồng/kg về mức giá 9.887 đồng/kg.

Mức điều chỉnh trên căn cứ thực tiễn giá thành phẩm xăng dầu thế giới kể từ ngày 4/10 - 18/10/2015 (gọi tắt là kỳ công bố) và căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC.

Theo Liên Bộ Công thương - Tài chính, các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường có giá chênh lệch giữa trước và trong kỳ công bố như sau:

Mức giá nói trên đã được tính trên cở sở mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định là 300 đồng/lít xăng khoáng; 0 đồng/lít xăng E5; và 300 đồng/lít,kg dầu các loại.

Với lần điều chỉnh mức giá bán lẻ xăng dầu lần này, riêng xăng khoáng được trích lập từ Quỹ Bình ổn thêm 200 đồng/lít. Với các mặt hàng xăng dầu còn lại, mức trích quỹ bình ổn giá được giữ nguyên.