Thursday, June 11, 2015 - 09:53

Các Sở, ngành và các đơn vị liên quan tiếp nhận, rà soát văn bản kê khai giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi có trụ sở chính trên địa bàn Hà Nội.

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các Sở, ngành và các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện việc bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. 
Theo đó, Hà Nội yêu cầu Sở tài chính xác định giá tối đa đối với các sản phẩm sữa mới, các sản phẩm sữa có những nguyên nhân khách quan cần thiết phải điều chỉnh giá tối đa. Đồng thời tiếp nhận, rà soát văn bản kê khai giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi có trụ sở chính trên địa bàn Hà Nội (ngoài các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sữa đã kê khai giá với Bộ Tài chính).

Ảnh minh họa.

   Bên cạnh đó, Sở Tài chính phải liên tục cập nhật mức giá tối đa các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đã được cơ quan có thẩm quyền xác định và công bố trên website của Sở Tài chính để UBND các quận, huyện, thị xã có căn cứ rà soát giá bán buôn, bán lẻ đối với các đơn vị kê khai giá.
Văn bản cũng nêu rõ, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tiếp nhận, rà soát văn bản kê khai giá bán buôn, bán lẻ đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh sữa trên địa bàn. Khi thực hiện rà soát mức giá bán buôn, bán lẻ đối với mức giá kê khai thực hiện từ ngày 1/6/2015 đến ngày 31/12/2016 (thời hạn quản lý tối đa theo quy định của Bộ Tài chính).
   Theo đó, mức giá bán buôn, bán lẻ kê khai không được cao hơn 15% so với mức giá bán buôn tối đa đã được công bố (đối với các sản phẩm sữa chỉ công bố giá bán buôn tối đa của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền); giá bán lẻ tối đa đã được công bố; giá bán lẻ đăng ký (đối với các sản phẩm sữa đã được tổ chức, cá nhân, sản xuất, nhập khẩu đăng ký giá bán lẻ); và giá khuyến nghị (đối với các sản phẩm sữa có công bố giá bán lẻ khuyến nghị của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền).
Ngoài ra, TP. Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện nghiên túc việc bình ổn giá sữa theo đúng quy định.

HÒA HẬU