Thursday, July 30, 2015 - 14:40

Sếp giỏi ảo thuật khiến nhân viên há hốc miệng không phải vì vui mà vì bị... chơi xỏ.

Nguồn : 24h.com.vn