Friday, September 11, 2015 - 20:45

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa thông báo giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếuOGC sau khi nhận được báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên năm 2015 của Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group).

Theo đó, tính đến ngày 30/06/2015, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ bị âm 22.750.402.646 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 2.194.525.409.067 đồng.


Ảnh minh họa.

Như vậy, căn cứ theo BCTC soát xét bán niên năm 2015, OGC vẫn tiếp tục bị lỗ và chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

Trước đó, cổ phiếu OGC bị đưa vào diện cảnh báo từ 27/3/2015 do LNST của cổ đông công ty mẹ và LNST chưa phân phối năm 2014 âm. 

Tiếp đó, do tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin, cổ phiếu OGC đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ 14/7/2015 và chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Hiện SGDCK TPHCM tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo (do kết quả kinh doanh bị lỗ) đối với cổ phiếu OGC. Đồng thời, sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu OGC sau khi có BCTC kiểm toán năm 2015.

Trước đó, Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2015 với kết quả lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi sang lỗ so với báo cáo OGC tự lập trước đó. Cụ thể, sau khi soát xét, lợi nhuận sau thuế 6 tháng hợp nhất đang từ lãi 116 triệu đồng chuyển sang lỗ 33,2 tỷ đồng, trong đó phần lỗ của Công ty mẹ là 22,7 tỷ đồng. 

Theo báo cáo soát xét, nhiều khoản đã bị điều chỉnh giảm như doanh thu thuần giảm 4% xuống 355 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 21% xuống 106 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 12% xuống 124 tỷ đồng; tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 60% lên 116 tỷ đồng...

Nguồn: doanhnghiepvn