Friday, October 2, 2015 - 16:26

Nghiên cứu thực hiện từ dữ liệu sức khỏe của hơn 600.000 nam giới và phụ nữ ở châu Âu, Mỹ, Úc. Cụ thể, so với người làm việc đúng tiêu chuẩn 7-8 giờ/ngày và năm ngày/tuần, người làm việc 55 giờ trở lên mỗi tuần thì rủi ro đột quỵ sẽ tăng thêm 33%, rủi ro bị bệnh động mạch vành tăng thêm 13%. Người làm việc 49-57 giờ/tuần rủi ro đột quỵ tăng thêm 27%. Rủi ro này tăng thêm 10% ở người làm việc 41-48 giờ/tuần.

 Người làm việc đúng tiêu chuẩn 7-8 giờ/ngày và năm ngày/tuần, người làm việc 55 giờ trở lên mỗi tuần thì rủi ro đột quỵ sẽ tăng thêm 33%, rủi ro bị bệnh động mạch vành tăng thêm 13%. (Ảnh minh họa)

Dù thừa nhận cần phải nghiên cứu thêm để xác định rõ mối liên quan giữa làm quá giờ và rủi ro đột quỵ, song các nhà nghiên cứu nhận định nguyên nhân có thể do thời gian làm việc kéo dài sẽ kéo dài thêm các hành vi không tốt cho sức khỏe như ngồi nhiều, ít vận động hơn, căng thẳng hơn và có thể dẫn tới thói quen uống bia rượu sau khi làm xong để giải tỏa căng thẳng.

nguồn: eva.vn