Friday, December 11, 2015 - 09:46

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa có quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Eximbank đối với ông Phạm Hữu Phú.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa có quyết định số 553/2015/EIB/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Eximbank.

Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Eximbank đối với ông Phạm Hữu Phú. Ảnh: Internet.

Tại quyết định, HĐTQ Eximbank quyết định cho thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Eximbank đối với ông Phạm Hữu Phú - Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank.

Quyết định cũng nêu rõ, ông Phú phải có trách nhiệm tiến hành bàn giao công việc, tài liệu, tài sản của cơ quan lại cho người tiếp nhận bằng văn bản. Quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Eximbank của Phạm Hữu Phú bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/12/2015.

Được biết, ông Phạm Hữu Phú sinh năm 1959. Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Eximbank vào tháng 10/2014, ông Phú đã có 4 năm làm Phó chủ tịch HĐQT ngân hàng này (2008-2012) và 2 năm làm Chủ tịch Sacombank (2012-2014). 

Vào giữa năm 2014, ông Phú trở lại Eximbank và nắm giữ các chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ngân hàng này đến nay. Hiện ông  sở hữu gần 2,5 triệu cổ phiếu EIB.

Trong một diễn biến khác, dự kiến vào ngày 15/12 tới đây, Ngân hàng Eximbank sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để bầu nhân sự cấp cao gồm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. Được biết, dù được đề cử nhưng ông Phạm Hữu Phú cũng đã xin rút khỏi danh sách các ứng viên để bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ này.